פלדנקרייז - פלוסופיה

מחשבות על תנועה. חוסר תנועה. שליטה בתנועה. יציבה נכונה. מודעות. חשיבה. פעולה. הרגלים. תיקון.

השינוי מתחיל בהבנה שיש לחשוב ולתרגל את החשיבה והמודעות בתנועה.

מה עושים כדי ללמוד את הכלים לשליטה במחשבות על התנועה?
5 פלדנקרייז: פלדנקרייז - פלוסופיה מחשבות על תנועה. חוסר תנועה. שליטה בתנועה. יציבה נכונה. מודעות. חשיבה. פעולה. הרגלים. תיקון. השינוי מתחיל בהבנה שיש לחשוב ולתרגל את החשיב...
< >