מה בין שיטת אלכסנדר לשיטת פלדנקרייז

מה דומה ומה שונה בין השיטות. מאמר בנושא טכניקת אלכסנדר מול פלדנקרייז.

שם המאמר:

Alexander technique and Feldenkrais
method: a critical overview

לינק למאמר - http://www.synidetics.com/resources/CAIM/alexander-and-feldenkrais_PMR-clinics.pdf
5 פלדנקרייז: מה בין שיטת אלכסנדר לשיטת פלדנקרייז מה דומה ומה שונה בין השיטות. מאמר בנושא טכניקת אלכסנדר מול פלדנקרייז. שם המאמר: Alexander technique and Feldenkrais method: a critical...
< >