רשימת שיעורי פלדנקרייז מאלכסנדר ינאי 2 - תוכן עניינים

חוברת 1

חוברת 2

סליל 4

אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 1 שכיבה | הרמת האגן על כפות רגליים עומדות
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 2 שכיבה | הארכת ידיים בשכמות
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 3 שכיבה גב | הרמת מרפקים מלפנים
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 4 ישיבה | הרכנת ראש(1)
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 1 ישיבה | הרמת השוק בשתי הידיים
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 2 ישיבה | לעמידת צפרדע
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 3 שכיבה גב| החלקה על רגל אחת(1)
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 4 ישיבה | הרכנת ראש(2)
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 1 שכיבה בטן | שיזור ראש קבוע
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 2 על הברכיים | ראש קבוע, אגן קבוע בעמידה על הברכיים
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 3 שכיבה גב| החלקת ידיים על השוק מבחוץ בשכיבה על הגב
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 4 ישיבה | הבחנה בין עניים ראש וגוו בתנועת שיזור
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 5 שכיבה גב | קיפול גוף(בטן) לפנים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 1 שכיבה גב | קיפול בטן בתנופות רגליים(צייד זבובים)
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 2 על הברכיים | הרמת הראש על ארבע
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 3 שכיבה הבטן | העברת המשען על הבטן


סליל 5

אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 1 שכיבה גב | הרמת הראש בידיים
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 2 שכיבה גב | על הגב - על הבטן
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 4 שכיבה גב | כפות אחת מול השנייה, ידיים במעגל מעל הראש
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 5 ישיבה | ישיבה צידית וציור מעגל ביד מעל הראש
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 1 ישיבה | ברך מסתירה את כף הרגל
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 2 ישיבה | בישיבה צידית הרמת ראש בהטיית השת
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 3 ישיבה | ישיבה מזרחית עמידת ברכיים "שקילת" ראש בהיקפו
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 1 ישיבה | בישיבה תנועת ראש("שקילת" ראש בהיקפו 2)
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 1 שכיבה גב | הארכת הרגל לתנועת משיכה בגלגולים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 2 מצב משתנה | גלגול אגרופים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 3 שכיבה בטן | על הבטן פיתולים בהרמת אגרופים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 4 שכיבה גב | העברת הברך משני צידי המרפק

סליל 6

אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 1 על הברכיים | הכנה לעמידת ראש (1)
אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 2 עמידת ראש | עמידת ראש (המשך) 2
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 1 שכיבה | שזור האגן ביחס לכתפיים(אגן לצד שמאל)
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 3 שכיבה גב| נדנדת האגן בעזרת רגל אחת
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 4 שכיבה | שזור האגן ביחס לכתפיים(אגן לצד ימין)
אלכסנדר ינאי 2 T2 שיעור 5 שכיבה בטן | על הבטן הרמות איטיות
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 1 שכיבה שעון | שעון
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 2 עמידה | עמידה
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 3 ישיבה | גילגולים לאחור והכנה לנר
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 4 ישיבה | מעגלי יד בישיבה
אלכסנדר ינאי 2 T3 שיעור 5 ישיבה  | השענות לאחור בישיבה וכפיפת רגליים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 1 שכיבה גב שעון | שעון מול הפנים
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 2 שכיבה גב שעון | שעון שרירי הבטן
אלכסנדר ינאי 2 T4 שיעור 3 שעון | שעון(2)

חוברת 3

חוברת 4

חוברת 5

חוברת 6

חוברת 7

חוברת 8

חוברת 9

חוברת 10

חוברת 11

חוברת 12

חוברת 13

חוברת 14

חוברת 15

חוברת 16

5 פלדנקרייז: רשימת שיעורי פלדנקרייז מאלכסנדר ינאי 2 - תוכן עניינים חוברת 1 חוברת 2 סליל 4 אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 1 שכיבה | הרמת האגן על כפות רגליים עומדות אלכסנדר ינאי 2 T1 שיעור 2 שכיבה | הארכת ידי...
< >